Bàn cắt gạch Cooper CF C1000F (1m)

Liên hệ

  • Chuyên cắt gạch 100cm
  • 2 thanh đặc
  • Thiết kế nhôm
  • Giá chưa gồm VAT