Bàn cắt gạch Cooper CF C800F (80cm)

Liên hệ

  • Chuyên cắt gạch 80cm
  • 2 thanh đặc
  • Thiết kế nhôm
  • Giá chưa gồm VAT