Bay huỳnh đế tròn Dương Minh mẫu số 3 kích thước 9×17

66.000VND 70.000VND

  • Thương hiệu Dương Minh
  • Loại bay lá đề số 2
  • Kích thước: 9×17
  • Giá chưa bao gồm VAT
Bay huỳnh đế tròn Dương Minh (1)
Bay huỳnh đế tròn Dương Minh mẫu số 3 kích thước 9×17

66.000VND 70.000VND