Bay lá đề số 1 kích thước 9×12 inox Dương Minh loại 1

55.000VND 65.000VND

  • Thương hiệu Dương Minh
  • Loại bay lá đề số 1
  • Kích thước: 9×12
  • Giá chưa bao gồm VAT
Bay lá đề số 1 Dương Minh
Bay lá đề số 1 kích thước 9×12 inox Dương Minh loại 1

55.000VND 65.000VND