Bộ cuốc đất 18 lưỡi

    • Sản xuất bởi: OEM của HVPP

    • Giá bán lẻ đề xuất:1.870.000 VNĐ 
    • Được dùng để lắp vào Máy Xới Đất FJ500