Bơm hút giếng sâu ABC-2HP

Liên hệ

Nhà sản xuất: Tân Hoàn Cầu

MÁY BƠM HÚT GIẾNG SÂU ABC 2HP

Với 2 đầu bơm nước thích hợp dùng để hút giếng khoan ở các tầng sâu ( tầng 2, 3 ) mà bơm một đầu không thể thực hiện được, ngoài ra máy còn đẩy cao rất tốt.