Bơm hút giếng sâu ABC-3HP

    Nhà sản xuất: Tân Hoàn Cầu

    MÁY BƠM HÚT GIẾNG SÂU ABC 3HP

    Với 2 đầu bơm nước thích hợp dùng để hút giếng khoan ở các tầng sâu ( tầng 2, 3 ) mà bơm một đầu không thể thực hiện được, ngoài ra máy còn đẩy cao rất tốt.