Camera quan sát dùng pin GIC 120 C PROFESSIONAL

    Kiểm tra và ghi chép hiệu quả cho các khu vực khó tiếp cận

    • Để có định hướng không gian tối ưu, chức năng ‘Up is Up’™ quay và đồng thời điều chỉnh hình ảnh trên màn hình lớn
    • Truyền trực tiếp hình ảnh và video qua cáp USB để lưu trữ nhanh số liệu chất lượng cao cho các khu vực cần xử lý
    • Công nghệ Bộ nguồn điện kép sử dụng cả pin 12V Li-ion hoặc pin alkaline chuẩn
    Danh mục: