Đầm bàn mặt phẳng 70 Kg

    Nơi sản xuất: Việt Nam

    Động cơ nổ: HONDA –  VIKYNO