Đầm bàn mặt phẳng 80 Kg

Liên hệ

Nơi sản xuất: Việt Nam

Động cơ nổ: HONDA –  VIKYNO