Đầm bàn mặt phẳng 90 Kg

    Nơi sản xuất: Việt Nam

    Động cơ nổ: HONDA – VIKYNO