Đầm dùi điện 1.2 – 1.5

    Nhà sản xuất: Trung Quốc