Đầm rung bê tông: þ 32

  Thông số kỹ thuật đầm rung:

  • Đầu Rung (mm): 32 x 450
  • Tần Suất (lần/phút): 10.000 x 12.000
  • Biên Độ (mm): 1.1
  • Kích Thướt Trục Mềm (mm): þ 8 x 5000 / 6000
  • Kích Thước Vỏ Mềm (mm): þ 28 x 5000 /6000
  • Động Cơ (hp) 3600 v/p: 4