Dây đầm dùi xăng phi 38

    Nhà sản xuất: Trung Quốc

    Vỏ cao su có 1 lớp bố kẽm