Dây đầm dùi xăng bơm hố móng FUJI

    Nhà sản xuất: FUJI