Dụng cụ chà ron gạch – Miếng Cao Su Miết Mạch Gạch – Miếng Cao Su Chít Mạch số 1

30.000VND 40.000VND

  • Thương hiệu Dương Minh
  • Loại bay lá đề số 2
  • Kích thước: 9×17
  • Giá chưa bao gồm VAT
Dụng Cụ Chà Ron Gạch Bằng Polyurethane Tiện Dụng (2)
Dụng cụ chà ron gạch – Miếng Cao Su Miết Mạch Gạch – Miếng Cao Su Chít Mạch số 1

30.000VND 40.000VND