-30%
Máy bắn đinh Makita AF301Z
816.000VND 1.166.000VND
-30%
-15%
Máy Chà Nhám Rung Makita M9200B (2)
1.100.000VND 1.300.000VND
-11%
Máy cưa đa góc Makita M2300B (255mm) (4)
4.450.000VND 5.000.000VND
-30%
5.759.000VND 8.228.000VND
-30%
6.252.000VND 8.932.000VND
-30%
10.164.000VND 14.520.000VND
-30%
11.781.000VND 16.830.000VND
-30%
17.017.000VND 24.310.000VND
-30%
12.320.000VND 17.600.000VND
-30%
16.940.000VND 24.200.000VND
-30%
18.326.000VND 26.180.000VND
-30%
28.567.000VND 40.810.000VND
-30%
3.495.000VND 4.994.000VND
-30%
7.807.800VND 11.154.000VND
-30%
19.558.000VND 27.940.000VND
-6%
Máy khoan búa Makita M8103B (4)
1.031.000VND 1.100.000VND
-30%
15.350.000VND 21.934.000VND
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
9.163.000VND 13.090.000VND
-30%
9.163.000VND 13.090.000VND
-30%
8.624.000VND 12.320.000VND
-35%
8.624.000VND 13.200.000VND
-30%
9.240.000VND 13.200.000VND