Giá đỡ ba chân xây dựng BT 160 PROFESSIONAL

    Giá đỡ ba chân đa năng bằng nhôm

    • Khóa nhanh
    • Dễ mang theo nhờ quai đeo vai
    • Độ ổn định cao trên mọi mặt sàn
    Danh mục: