Ke chữ thập ốp lát gạch – Ke dấu cộng loại 1.5mm gói nhỏ 1kg

180.000VND 210.000VND

Giá chưa gồm VAT 10%

Bán lẻ từng bịch nhỏ 100 gram

Giá chưa gồm phí vận chuyển

✔️ 1mm: khoảng 8000 chiếc
✔️ 1,5mm: khoảng 6000 chiếc
✔️ 2mm: khoảng 5000 chiếc
✔️ 2,5mm: khoảng 4000 chiếc
✔️ 3mm: khoảng 3000 chiếc
✔️ 4mm: khoảng 1.900 chiếc
✔️ 5mm: khoảng 1200 chiếc
✔️ 8mm: khoảng 1200 chiếc
✔️ 10 mm: khoảng 1000 chiếc

 

ke chữ thập
Ke chữ thập ốp lát gạch – Ke dấu cộng loại 1.5mm gói nhỏ 1kg

180.000VND 210.000VND