Máy bơm hố móng động cơ xăng HONDA

    Nhà sản xuất: FUJI

    Động cơ nổ: HONDA – VIKYNO