Máy bơm nước ly tâm Ledo Pump 1.5HP

    Nhà sản xuất: Tân Hoàn Cầu

    Máy bơm nước ly tâm Ledo Pump 1.5HP

    Với lưu lượng lớn đạt tới mức tối đa áp dụng để hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp.