Máy bơm nước ly tâm Ledo Pump 1HP

    Nhà sản xuất: Tân Hoàn Cầu

    Máy bơm nước ly tâm Ledo Pump: 1HP

    Với lưu lượng lớn đạt tới mức tối đa áp dụng để hút ao hồ, tưới tiêu, cấp thoát nước phục vụ cho nông nghiệp – công nghiệp.