Máy cắt bê tông 10” x 12” 250-305

    Nơi sản xuất: Việt Nam

    Động cơ nổ: HONDA – VIKYNO