Máy cắt bê tông 12” x 16” 305 – 407

    Nơi sản xuất: Việt Nam

    Động cơ nổ: HONDA – VIKYNO