Máy cắt bê tông 14” x 20” 356 – 508

    Nơi sản xuất: Việt Nam

    Động cơ nổ: HONDA – VIKYNO