Máy cắt đường Mikasa MCD-318HS

    Tên sản phẩm: MCD-318HS-SGK

    Thương hiệu sản phẩm: Mikasa (三 笠)

    Máy cắt đường tiếng ồn thấp Mikasa

    Máy cắt bê tông đường MIKASA