Máy cắt đường Mikasa MCD-RY14HS

    Tên sản phẩm: MCD-RY14HS

    Thương hiệu sản phẩm: Mikasa (三 笠)

    Máy cắt chân không khô Mikasa

    Máy cắt bê tông đường MIKASA