Máy đầm cóc Mikasa MT-55HRL-SS

    Rammer đốt bên trong

    Tên sản phẩm: Máy cắt tác động

    Thương hiệu sản phẩm: mikasa (三 笠)

    Mô hình sản phẩm: MT-55HRL-SS

    Máy đầm cóc Mikasa