Máy đầm cóc Mikasa MT-77HRL-SS

    Ram tác động tiếng ồn thấp

    Tên sản phẩm: ram tác động tiếng ồn thấp

    Thương hiệu sản phẩm: mikasa (三 笠)

    Mô hình sản phẩm: MT-77HRL-SS

    Máy đầm cóc Mikasa