Máy đầm cóc Mikasa MTR-40F

  MIKASA: MTR-40F

  Rammer đốt bên trong

  Tên sản phẩm: Máy cắt tác động

  Thương hiệu sản phẩm: mikasa (三 笠)

  Mô hình sản phẩm: MTR-40F

  Máy đầm cóc Mikasa