Máy đầm rung cóc Mikasa MCV-T90H

    Tên sản phẩm: MIKASA

    Thương hiệu sản phẩm: Mikasa (三 笠)

    Máy đầm rung kiểu tấm, đầm tấm một chiều Mikasa

    Máy đầm rung cóc MIKASA