Máy đầm rung tấm phẳng Mikasa MVH-128GH

    Tên sản phẩm: MIKASA

    Thương hiệu sản phẩm: Mikasa (三 笠)

    Máy đàm rung tấm phẳng tự do nâng cao trước và sau Mikasa

    Máy đầm rung tấm phẳng MIKASA