Máy đầm rung tấm phẳng Mikasa MVH-308DSZ-PAS

    Tên sản phẩm: MIKASA

    Thương hiệu sản phẩm: Mikasa (三 笠)

    Máy đầm rung tấm phẳng cảm ứng tự do nâng cao Mikasa