Máy đầm rung tấm phẳng Mikasa MVH-308GH

    Tên sản phẩm: MIKASA

    Thương hiệu sản phẩm: Mikasa (三 笠)

    Máy đầm rung tấm phẳng tự do nâng cao trước và sau Mikasa

    Máy đầm rung tấm phẳng MIKASA