Máy định hình gạch lát sàn MIKASA MVB-150H

    Tên sản phẩm: MVB-150H

    Thương hiệu sản phẩm: Mikasa (三 笠)

    Máy định hình gạch lát sàn MIKASA