Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK CUT60

14.000.000VND 14.700.000VND

Chế độ 2T/4T
Công nghệ tạo hồ quang dẫn

Tùy chỉnh chính xác dòng cắt

Đèn LED báo hiệu khi thiết bị quá nhiệt, quá dòng khi hàn

Thời gian khí ra sau khi ngắt hồ quang cắt

Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK CUT60
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK CUT60

14.000.000VND 14.700.000VND