Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG300XPRO

23.100.000VND 23.500.000VND

  • Kim hàn TIG 1.6 – 3.2mm
  • Hàn que 2.6 – 5.0mm.
  • Hàn liên tục que 5.0mm.
  • Mồi lửa nhanh
  • Tự động bù hồ quang
  • Chức năng 2T – chế độ hàn thường, 4T chế độ hàn rãnh tay (TIG)
Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG 300XPRO
Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG300XPRO

23.100.000VND 23.500.000VND