Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG400XPRO

25.200.000VND 25.500.000VND

  • Bộ mỏ (súng) hàn TIG dài 5m
  • Kẹp mass 500A
  • 3m dây kẹp mass Ø50mm2
  • 1 cọc nối dài cáp hàn DK J70-95
  • Đồng hồ Argon
Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG400XPRO
Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG400XPRO

25.200.000VND 25.500.000VND