-2%
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK CUT100
21.000.000VND 21.500.000VND
-5%
-5%
Máy hàn cắt Plasma Hồng Ký HK CUT60
14.000.000VND 14.700.000VND
-3%
Máy hàn điện tử HK 200E
3.700.000VND 3.800.000VND
-2%
Máy hàn điện tử HK 200Z
2.530.000VND 2.580.000VND
-3%
Máy hàn điện tử HK 215A
3.500.000VND 3.600.000VND
-1%
Máy hàn điện tử HK 250Z
4.500.000VND 4.540.000VND
-3%
Máy hàn điện tử HK MIG200E
3.690.000VND 3.800.000VND
-8%
Máy hàn điện tử HK MIG200Z
3.490.000VND 3.780.000VND
-8%
Máy hàn điện tử HK TIG200E
4.400.000VND 4.800.000VND
-5%
-3%
-5%
-3%
-2%
-2%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG350
25.000.000VND 25.500.000VND
-3%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK MIG500
31.000.000VND 32.000.000VND
-5%
-4%
-2%
-9%
Máy hàn điện tử HK 120A
2.100.000VND 2.300.000VND
-8%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK120F
2.300.000VND 2.500.000VND
-7%
Máy hàn điện tử HK 160A
2.600.000VND 2.800.000VND
-7%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK215A
3.500.000VND 3.750.000VND
-4%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK250A
6.500.000VND 6.800.000VND
-2%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK300A
13.200.000VND 13.500.000VND
-2%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK400A
14.600.000VND 14.950.000VND
-2%
-1%
-9%
Máy hàn điện tử SR 200R
2.100.000VND 2.300.000VND
-3%
Máy hàn điện tử SR 250R
3.900.000VND 4.000.000VND
-1%
Máy hàn xung tích Hồng Ký HK TIG300X
21.000.000VND 21.300.000VND
-2%
Máy hàn xung tích Hồng Ký HK400X
23.100.000VND 23.500.000VND