Máy hàn xung tích Hồng Ký HK400X

23.100.000VND 23.500.000VND

Sử dụng kim TIG từ 1.6 – 3.2mm

Hàn que 2.6 – 6.0mm. Hàn liên tục que 5.0mm.

Mồi lửa nhanh Hot Start

Tự động bù hồ quang Arc Force

Chế độ 2T/4T tự đông – bằng tay

Bảo vệ quá tải, quá nhiệt

Chuyên dùng hàn thép, inox, đồng.

Đặc biệt thích hợp inox mỏng, tấm mỏng, ống mỏng, ống dẫn.

Mối hàn đẹp, không tạo xỉ, không bắn toé. Sử dụng cho các chi tiết nhỏ, vị trí hàn góc hẹp, khó thao tác hàn.

Máy hàn xung tích Hồng Ký HK400X
Máy hàn xung tích Hồng Ký HK400X

23.100.000VND 23.500.000VND