-1%
Máy khoan bê tông Bosch GBH 2-24 DRE
3.595.000VND 3.622.000VND
-0%
Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 DRE
3.331.000VND 3.333.000VND
-0%
3.716.000VND 3.722.000VND
-2%
3.188.000VND 3.256.000VND
-2%
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DE
3.760.000VND 3.834.000VND
-2%
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE
4.002.000VND 4.077.000VND
-2%
3.628.000VND 3.696.000VND
-2%
3.738.000VND 3.814.000VND
-2%
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DFV
4.849.000VND 4.945.000VND
-2%
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV
4.662.000VND 4.755.000VND
-5%
Máy khoan búa Bosch GBH 220
3.331.000VND 3.520.000VND
-7%
Máy khoan búa Bosch GBH 3-28 DRE
6.136.000VND 6.626.000VND
-2%
Máy khoan búa Bosch GBH 4-32 DFR
9.986.000VND 10.186.000VND
-2%
Máy khoan búa Bosch GBH 5-40 D
10.690.000VND 10.900.000VND
-0%
máy khoan búa Bosch GBH 8-45 D
18.082.000VND 18.099.000VND
-2%
Máy khoan búa Bosch GBH 8-45 DV
19.556.000VND 19.940.000VND