Máy phát điện YANMAR – DÒNG YDG-6600TN

Liên hệ

Nhà sản xuất: YANMAR – JAPAN

Tên sản phẩm: YDG-6600TN

YDG-6600TN (Giật mình)
(Điện) 720 (28,35) 480 (18,90) 578 (22,76)