Máy phát điện YANMAR – DÒNG YDG-6600TN

    Nhà sản xuất: YANMAR – JAPAN

    Tên sản phẩm: YDG-6600TN

    YDG-6600TN (Giật mình)
    (Điện) 720 (28,35) 480 (18,90) 578 (22,76)