Máy phát điện YANMAR – DÒNG YEG140 DSHS 1PHA

    Nhà sản xuất: YANMAR – JAPAN

    Tên sản phẩm: YED140 DSHS

    MỘT MÁY LÀ TẤT CẢ BẠN CẦN

    Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào nguồn điện chất lượng, bạn biết bạn thực sự có thể BẬT.