Motor kéo Hồng Ký vỏ nhôm 0.3kW-15kW

  Nhà sản xuất: Hồng Ký

  • Mô tơ kéo công suất từ 0.3kW-15kW, 3 pha
  • Phục vụ cho các ngành: Cơ khí chế tạo máy, xây dựng, nông ngư cơ,……..
  • Trục máy rotor được cân bằng động.
  • Công nghệ quấn dây và đai dây bằng máy.
  • Công nghệ gia công vỏ motor trên máy CNC (Computer Numerical Control).