XE NÂNG HÀNG MITSUBISHI

    Nhà sản xuất: MITSUBISHI – JAPAN