-7%
Cưa đĩa cầm tay Bosch GKS 140
2.004.000VND 2.157.000VND
-3%
Cưa đĩa cầm tay Bosch GKS 190
2.352.000VND 2.426.000VND
-2%
Cưa đĩa cầm tay Bosch GKS 235 Turbo
3.661.000VND 3.750.000VND
-7%
Cưa lộng Bosch GST 650
1.367.000VND 1.464.000VND
-4%
Cưa lộng Bosch GST 700
1.785.000VND 1.862.000VND
-7%
Cưa lộng Bosch GST 8000 E
2.161.000VND 2.323.000VND
-2%
Khoan pin vặn vít Bosch GSR 12V-30
3.892.000VND 3.970.000VND