Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG 500PRO

33.300.000VND 33.600.000VND

Nổi bậc:

  • Ứng dụng công nghệ IGBT khối
  • Chức năng 2T/4TA/4TB linh hoạt điều chỉnh súng hàn MIG
  • Cấp dây ngoài (rùa hàn)
  • Cáp hàn dài 10m
  • Súng hàn 3m
  • Dây mát 5m
  • Cơ chế tiết kiệm điện
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG 500PRO
Máy hàn điện tử Hồng Ký MIG 500PRO

33.300.000VND 33.600.000VND